X Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite. Boletín El Palmicultor, n. 468, p. 30, 1 feb. 2011.