(1)
Ácidos Grasos Trans: Temática De nutrición clínica. BP 2006, 3.