(1)
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite. Boletín Económico Trimestral. BE 2020, 1-12.